วันเกิดโนบิตะ

ช่วงที่ผ่านมามีหลายคนสับสนกับข้อมูลที่จำกันไปผิดๆ เกี่ยวกับวันเกิดของโนบิตะ เลยคิดว่าน่าจะเขียนไว้ให้ทราบกัน โดยยืนตามต้นฉบับดั้งเดิมในภาษาญี่ปุ่นครับ (ที่จริง ฉบับแปลก็ตรงกันนะ)

ในต้นฉบับญี่ปุ่น โนบิตะเกิด วันที่ 7 สค. ปีโชวะที่ 39 ตรงกับ คศ.1964 หรือ พศ.2507 ของไทยครับ

นอกจากนั้น ในปีนี้ก็มีเรื่องเล่าที่เป็นเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับปีโชวะที่ 39 ปีที่ โนบิตะ เกิดมากมายครับ ในปีโชวะที่ 39 หรือ คศ.1964 และ พศ. 2507 ในปีนั้นสำหรับญี่ปุ่นมีหลายเรื่องราวในความทรงจำมาก มีอะไรสำคัญบ้างเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผมจะทยอยมาเล่าให้ฟัง

เรื่องที่น่ารู้อย่างแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ประเทศไทยและญี่ปุ่น ก็คือเป็นปีที่มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโต ซึ่งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน และเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (ทั้งนี้เรื่องปีโชวะ ญี่ปุ่นมีระบบการเรียกปีเป็นของตัวเอง โดยนับตามรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิครับ ปัจจุบันก็เป็นยุคเฮย์เซ ของสมเด็จจักรพรรดิอากิฮิโตนั่นเอง)

วันเกิดโนบิตะ

ปีโชวะ ในเรื่องของโดราเอมอนจะอยู่ในยุคโชวะ ปีโชวะนี้จะเริ่มตั้งแต่ ปีโชวะที่ 1 ซึ่งตรงกับปี คศ. 1926 (พศ.2468) ถึงปีโชวะที่ 64 ซึ่งตรงกับปี คศ. 1989 (พศ.2532) หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นปีเฮเซ เมื่อจักรพรรดิองค์ปัจจุบันได้ขึ้นครองราชสมบัติ

ในปัจจุบันชื่อเรียกปีของญี่ปุ่น คือ เฮเซ ส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังปี คือ ปีที่จักรพรรดิองค์ปัจจุบันครองราชย์ ครับ ปัจจุบันญี่ปุ่นเข้าสู่ปีเฮเซที่ 24 แล้วครับ

แนะนำข้อมูลเหตุการณ์ที่สำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับ
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/relation/showa.htm

จุดที่เด่นที่สุดในปี โชวะที่ 39 ก็คือปีนั้นเป็นปีแห่งความหวัง และการเปิดประตูสู่โลก ในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิค ที่โตเกียว (10-24 ตค.1964) นอกจากนั้นยังเป็นปีที่เปิดใช้รถไฟชินคันเซนเป็นปีแรก ( 1ตค. 1964) ด้วยครับ

สรุปนะครับ วันเดือนปีเกิดที่แท้จริงของโนบิตะ ในต้นฉบับญี่ปุ่น โนบิตะเกิด วันที่ 7 สค. ปีโชวะที่ 39 ตรงกับ คศ.1964 หรือ พศ.2507 ของไทยครับ (แต่ในปัจจุบันจะกำหนดไว้ว่าเป็นแค่วันที่ 7 สค. เท่านั้นเพื่อให้โนบิตะเป็นเพื่อนที่โตมาพร้อมเด็กในแต่ละรุ่นได้อย่างไม่ต้องพะวงเรื่องอายุครับ)