Tom Lowe เขาถ่ายภาพได้สวยมากเลยครับ แถมเอามาลงเสียงประกอบได้ดี ประทับใจมากๆ
นอกจากเก็บไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาฝากเืพื่อนๆดูกันครับ

TimeScapes: Rapture
by Tom Lowe @ Timescapes