One Comment

  1. Trachoo

    ภาพประกอบไม่เหมาะสมเลยครับ คือ มันน้อยไปน่ะครับ ควรใช้ภาพประกอบให้มากๆแม้จะเป็นภาพคนเดิมแต่หลายๆมุมก็จะดีครับ

Comments are closed.