ในปัจจุบันนี้ จดจองชื่อของเราบน Social Media เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีคนจดมากขึ้นทุกวันๆ และแน่นอนชื่อดีดีไม่เคยรอใคร

ผมอยากให้มองข้ามชอตไปว่าชือขององค์กร สินค้า และบริการที่เรามีอยู่ คือ Brand
ดังนั้นการจดจองชื่อของเราบน Social Media จึงเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตไม่แพ้การจดจองชื่อ Domain name ครับ

ถามว่าจดทำไม
แม้ว่าเราอาจไม่ได้เล่นทุกเว็บ แต่ก็ควรไปจดจองชื่อไว้
ทั้งก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งจดไป และทั้งเพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำๆตรงกับชื่อเราให้สับสนในอนาคต

ยิ่งโดยชื่อสินค้า ชื่อที่เราไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้ยิ่งสำคัญครับ
ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด อันดับแรกก็คือตามไปเชคกันก่อนว่า มี Social Media ที่ไหนบ้าง
และมีการจดจองชื่อของเราบน Social Media ไปแล้วหรือยัง

ขอแนะนำเว็บนี้ครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ