เหมือนโฆษณาชิ้นนึงในเมืองไทยเอามาใช้เนอะ….555 คนไทยเก่ง..