Balancing Rocks เป็นก้อนกรวด อย่าไปอวดว่าเป็นเพชร

Balancing Rocks คำใครไม่รู้แต่ชอบมาก ได้เตือนตัวเองบ่อย ๆ ให้รู้จักทบทวนสิ่งที่ตัวเองเป็น และพยายามไม่เป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่

–  เป็นก้อนกรวด อย่าไปอวดว่าเป็นเพชร –

ส่วนตัวผมชอบก้อนกรวดมากกว่า ธรรมชาติ ติดดิน หาได้ทุกที่ อยู่ได้ทุกที่ เพราะมันคือหนึ่งเดียวกับผืนดิน กลับสู่ผืนดืนก็กลมกลืนอยู่เสมอ

Photo credit : creators.vice.com

เป็นก้อนกรวด อย่าไปอวดว่าเป็นเพชรเป็นก้อนกรวด อย่าไปอวดว่าเป็นเพชร

สำหรับผม กรวด Balancing Rocks คือความหมายของทีมเวิร์ค
กรวดเมื่อเอามาจัดเรียงเป็นศิลปะ มักจะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบความสวยงามร่วมกันของกรวดทุกก้อน มิใช่ก้อนใดก้อนหนึ่ง แต่เพราะอยู่ร่วมกันจัดเรียงน้ำหนักวางอย่างเหมาะสมจึงเกิดความสวยงาม มันบ่งบอกความหมายของทีมเวิร์คที่ดี เพราะทุกก้อนย่อมพึ่งพากัน แต่ละก้อนก็เป็นธรรมชาติของตัวเอง หาเหลี่ยมและแง่มุมที่เหมาะสมก็จะจะจัดวางลงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นทีมก้อนกรวด กรวดเมื่ออยู่ร่วมกันไม่เคยแสดงตัวว่าสวยงามกว่าก้อนอื่น เป็นแต่ความสวยงามที่ประกอบกันอยู่จึงเกิดภาพนั้น เป็นภาพรวมของการอยู่ร่วมอย่างให้เกียรติอย่างมีความสุขด้วยกัน

Balancing Rocks

เป็นก้อนกรวด อย่าไปอวดว่าเป็นเพชร

และถ้าถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กรวดจะใช้ประโยชน์มากมาย ยิ่งโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมือคนที่รู้จักใช้ และเมื่อจบภารกิจก็กลับคืนสู่ผืนดินตามธรรมชาติของตน

#เก็บไว้สอนลูก