ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

 

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช
ข้าพเจ้าและครอบครัวจิระบุญยานนท์

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙ ) ครองราชย์วันที่ ๙ มิถุนายน ปี ๒๔๘๙ เมื่อพระชนมายุ ๑๙ พรรษา เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕:๕๒ น. ณ โรงบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

“เราทุกคนมีหน้าที่
หน้าที่ที่จะทำให้พ่อของเรายังอยู่
อยู่ในใจของพวกเรา
อยู่ในสายตาของชาวโลก

มีหน้าที่
ที่จะทำให้สิ่งที่พ่อสอน
ยังคงอยู่ตลอดไป

มีหน้าที่
ที่จะทำให้โลกไม่ลืมพ่อของเรา”

 

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไ

cr Sirikul Nui Laukaikul