บ้านตำหนักไทร ศรีสะเกษ

แผนที่ Google Maps

บ้านตำหนักไทร อ.ขุนหาญ ติดกับบ้านสำโรงเกียรติ และบ้านสำโรงเก่า ผลกระทบจากการขยายแนวปะทะที่ ช่องโดนเอาว์


View Larger Map

พื้นที่ปะทะหลัก แนวชายแดน จุดหลักที่ภูมะเขือ อ.กันทรลักษณ์ ใกล้บ้านภูมิสรอล


View ThaiCrisis in a larger map

ภาพรวมพื้นที่ปะทะหลัก ตลอดแนวชายแดน 20 กิโลเมตร


View ThaiCrisis in a larger map