การไหว้…เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย

ตาม ประเพณีก่อนวันตรุษจีน ชาวจีนมีประเพณีการไหว้พระ ไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญู และขอบคุณตลอดปี 2553 ที่ผ่านมา โดยปีนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ตกกลางดึกของคืนวันไหว้ ก็จะมีการตั้งโต๊ะไหว้ สักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ที่รู้จักท่านในนาม “เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย”

วันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีน ชาวจีนจะใช้หลักการ “ทางจันทรคติ” ดังนั้นวันจะไม่ตรงกับปฏิทินสากล และการเปลี่ยนเป็นวันใหม่ของจีนจะเริ่มที่เวลา 23.00 น. ดังนั้น ในวันแรกยามแรกของปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนของทุกปี ชาวจีนจะมีประเพณีตั้งโต๊ะไหว้บูชา “เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย” หรือบ้างเรียกขานท่านว่า “เทพเจ้าเงินตรา หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ”

การ สักการะบูชา เพื่อเชื้อเชิญเทพไฉ่ซิ้งเอี้ยมาประทับในบ้าน และขอพรด้านโชคลาภ ให้มีโชคลาภด้านความมั่งคั่ง ธุรกิจการงานการค้าและการเงินให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยฤกษ์ยามมงคลที่ดี ชาวจีนต่างถือเป็นเคล็ดมงคล เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยรับโชคดีและโชคลาภ ต้อนรับวันแรกของตรุษจีนก่อนใคร จะได้มีแต่โชคลาภที่ดีตลอดปี

ฤกษ์ยามมงคล ในการไหว้เทพไฉ่ซิ้งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ปี54

สำหรับในปีเถาะ(辛卯) หรือปีกระต่าย 2554 ฤกษ์ยามมงคลที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแห่งโชคลาภ ในการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในปีนี้ จะอยู่ในช่วงยามที่สอง คือเช้ามืดของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 01.01-02.59 น. (ซึ่งยังคงเป็นคืนวันที่ 2 อยู่)

ในปีนี้เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่านจะเสด็จมาอำนวยโชคลาภทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ ประมาณ 225 -255 องศา (ซึ่งถ้าต้องการจุดแน่นอน ต้องวัดด้วยเข็มทิศทหารก็ใช้ได้) โดยตัวผู้ไหว้ต้องหันหน้า หรือตั้งโต๊ะไหว้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าหาองค์ไฉ่ซิ่งเอี้ยในทิศดังกล่าว
(ปีนี้หลายที่จะบอกว่าทิศเหนือนะครับ แต่ตามตำรานี้ เป็น ทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ)

การแต่งกาย ในการไหว้เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย

สำหรับ การแต่งกาย ชาวจีนนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสดใส โดยเฉพาะในวันตรุษจีนและงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เพราะชาวจีนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี เป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในวันที่สำคัญๆ จะสังเกตว่าชาวจีนจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อ หรือจะสะดวกแต่งกายด้วยสีสันที่ดูสดใสก็ได้ แต่ไม่ควรใช้สีขาวหรือดำครับ

ขอขอบคุณ ไท้เล่ากุง kaejiarjan.com