นวัตกรรมล่าสุดเหล่านี้ กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และกำลังเริ่มจะเห็นผลในไม่ช้าไม่เร็วนี้ครับ

ที่จริงแล้วผมก็สะกิดคนใกล้ตัวที่รู้จักกันยิกๆให้มองถึงเรื่องนี้ แต่บางเรื่องก็ไม่ง่ายเลยที่จะจูนสมองให้ทันนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะก่อเกิดคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะขยับตัวในเวลาไม่นานนี้ รวมทั้งบางทีหลายๆคนอาจไม่ทันขยับตัวกับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ก็ได้ครับ