การได้เห็นมุมมองสวยๆจากตากล้อง
ทำให้เรารู้ว่ามีมุมมองที่มองไม่เห็นอีกมากมาย

การที่เรารู้ว่าเราไม่เคยมองมุมนี้มาก่อน บ่งบอกว่าเราเอง
ก็ไม่ได้เห็นอะไรทุกด้านอย่างที่เราเชื่อ

การที่มีสติรู้ไตร่ตรองย่อมรู้ว่า สิ่งที่เราเผชิญคือมายาความยึดติดในความเชื่อว่าเรารู้
แต่แท้ที่จริงแล้วเราก็ยังไม่เคยมองเห็นอะไรได้ทั้งหมดอย่างที่เราเชื่อเสมอไป

มายานั้นไม่จีรังอยู่ที่เราพิจารณาเห็นอะไรบ้าง หรือหลงอารมณ์ไปเฉยๆกับมัน
ถ้าพิจารณาเราเห็นรูป ตาสัมผัส สุขเวทนาว่าสวยตรึงใจ ชื่นชมยินดีประสาโลก
เราก็รู้เห็นทันว่าในความเห็นชื่นชมที่แปลกตานั้น เพราะภาพมุมนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อน

เขียนซับซ้อนไปนะครับสำหรับบางคน
แต่มันมีความหมายในแง่การสำรวจจิตตนเองครับ

ถ้าสนใจเรื่องธรรมะก็คงจะได้มุมมองอีกมุม
ถ้ายังไม่สนใจ อย่างน้อยก็ได้ข้อคิด ภาพต่างมุม ครับ

มีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอีกมากมาย มีภาพในแง่มุมที่ต่างจากคุณมองอีกมากมายครับบนโลกใบนี้
เปิดใจให้กว้างเพื่อรับรู้โลกในมุมที่ต่าง ดีกว่าหมกมุ่นในมุมที่เรามองด้านเดียว
โดยนึกตัวอย่างจากมุมมองภาพก็ดีนะครับ