บ่อยครั้งที่ผมรู้สึกโง่ๆกับการพิมพ์เครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษที่อยากพิมพ์แล้วจำไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปหาข้อมูลมาเก็บไว้ให้ค้นง่ายๆ

สุดท้ายเมื่อได้มาก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเก็บไว้ในบลอคเผื่อแผ่กันบ้างครับ
เวลาที่ใครอยากใช้จะได้มาค้นได้

เราสามารถพิมพ์ตัวอักษรและเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ได้โดยใช้ ปุ่ม Alt ควบคู่ไปกับการกดปุ่ม numeric key ครับ

ตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษที่ผมใช่บ่อยๆ เช่น
– ™(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0153)
– ®(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0174)
– ©(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0169)
– ÷(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0247)
– ×(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0215)
– € (กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0215)
– ¾(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0128)
– ๏ (กดปุ่ม Alt ตามด้วย 139)
– 

สัญลักษณ์เหล่านี้ ไม่มีบนแป้นพิมพ์ของเราครับ
นอกจากทั้งหมดที่ผมชอบใช้แล้ว ก็สามารถไปดูทั้งหมดได้ที่นี่ครับ

http://tools.oratory.com/altcodes.html