ชีวิตเหมือนสายน้ำ ที่ไม่ไหลย้อนกลับ
เราเลยควรต้องใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาให้คุ้มและซึมซับให้มันเต็มอิ่ม
ก่อนที่มันจะผ่านเลย เวลาในขณะนั้นไปตลอดกาล