2 Comments

  1. Vagabond นี่ ทำให้ผมอยากอ่าน “มุซาชิ” ขึ้นมาตะหงิด ๆ เลยล่ะครับ

    แต่คงต้องรอเรียนให้จบก่อน แล้วจะได้มานั่งค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ คิดตามไป ให้สมกับที่คนเขียนค่อย ๆ บรรจงเขียนมาให้ได้ดูกัน

    ยิ่งดูก็ยิ่งงาม…

Comments are closed.