10 Comments

 1. Pojjy

  ขอบคุณนะคะที่ไห้ความรู้และไม่หวงวิชาเลย ขอให้ทานอันนี้ให้คุณ คุณกลับไป อยากได้อะไรอะได้ อยากรู้อะไรก็รู้แจ่มแจ้งด้วยเถิด

 2. sanhapoj

  กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รัชกรและผู้รวบรวมวิชารวมทั้งผู้เขียนตำราทุกท่านและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีดีมีอายุยืน มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีเงินทองมั่งคั่งรำ่รวย ด้วยเทอญ

 3. malt

  ขอบคุณท่านผู้ให้ทั้งสองค่ะ
  และขอฝากตัวเป็นศิษย์ค่ะ

 4. ผู้ศึกษา

  ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทั้ง 2ท่าน

Comments are closed.