ผลกระทบโลกร้อน กับเมืองไทย

ที่จริงติดตามเรื่องโลกร้อนมานานพอสมควรแล้วครับ

แต่พอทราบข้อมุลจากสารคดีแล้ว
รู้สึกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเริ่มใกล้ตัวชัดเจนขึ้นมาก
และคิดว่าเราคงจะอยู่ในยุคนี้ไปอีกอย่างน้อยสิบปี
ถึงแม้มนุษย์จะกลับตัวกลับใจบ้าง(แต่ก็ไม่ทันแล้ว)

จุดน่าสนใจอีกเรื่อง คือ ภาวะกัดเซาะชายฝั่งทะเลของเมืองไทยเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ใครต่อใครไม่ค่อยรู้ตัวครับ
ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
แต่ที่แน่ๆ รัฐเสียงบประมาณในการรับมือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไม่น้อย
แต่ยังไม่อาจหยุดยั้งได้

ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น ๒,๖๖๗ กิโลเมตร
่บริเวณที่ประสบปัญหารุนแรงในปัจจุบัน คือชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งมีการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า ๒๕ เมตรต่อปี
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ มีการกัดเซาะจมน้ำไปแล้ว ๑๑,๑๐๔ ไร่

วัดขุนสมุทรทราวาส

แนวเขื่อนป้องกันแรงกระแทกของคลื่นตลอดหน้าวัดขุนสมุทราวาส
แสดงให้เห็นความพยายามของชาวบ้าน
เพื่อจะรักษาชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆ
จนบัดนี้ผ่านมา ๑๐ กว่าปีแล้ว ความช่วยเหลือจากทางการก็ยังเดินทางมาไม่ถึง
ริมสุดด้านซ้ายคือเสาไฟฟ้าโผล่ให้เห็นโด่เด่อยู่กลางทะเล
เป็นหลักฐานยืนยันว่าทะเลตรงนั้นเคยเป็นถนนมาก่อน
(ภาพ : สกล เกษมพันธุ์)

ผลกระทบโลกร้อน

หลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ ๒๘
เดิมเป็นหลักเขตกั้นระหว่างเขตบางขุนเทียน
กับอ่าวไทย บริเวณนี้เคยเป็นแผ่นดินมาก่อน
ปัจจุบันถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเหลือแต่หลักเขต
ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง ๘๐๐ เมตร (ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์)

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
นักวิทยาศาสตร์ทำนายว่า อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น ๑.๑-๖.๔ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ ๐.๓-๑.๑ เมตร และทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลต้องจมน้ำไปตลอด โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน รวมถึงกรุงเทพมหานคร จะถูกน้ำท่วมลึกเข้ามาไม่น้อยกว่า ๖-๘ กิโลเมตร

โบสถ์วัดขุนสมุทราวาส จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเคยอยู่ห่างจากฝั่งทะเล ๑ กิโลเมตร
ปัจจุบันพื้นที่โบสถ์บางส่วนกำลังจมน้ำทะเล (ภาพ : วัดขุนสมุทราวาส)

วัดขุนสมุทรทราวาส

ไฟป่าที่เกิดในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะปีนี้ไฟป่าทางภาคเหนือได้ทำให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศปกคลุมเมืองเชียงใหม่มากเป็นพิเศษ
(ภาพ : สกล เกษมพันธุ์)

น้ำท่วม

เกิดน้ำท่วมใหญ่บริเวณภาคกลางของไทย
เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
(ภาพ : จำนงค์ ศรีนวล)

สารคดีพิเศษ : โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนต้อง – น้ำท่วม โรคระบาด และการหายไปของชาวนา บทเรียนเมื่อโลกร้อนมาเยือนไทย

เรื่อง : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

ที่จริงแล้วผลกระทบที่เข้าาจะเข้ามาอย่างช้าๆ
แต่เอาแค่ง่ายๅ ท่วมกรุงเทพเข้ามาอีก 6-7 กิโลนี่ถึงไหนครับ
นับจากหลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ ๒๘ ที่ท่วมอยู่ตอนนี้…

ผลจากภาวะโลกร้อน น้ำแข็งละลาย และสภาวะโลกที่โดนมนุษย์รบกวนยังไม่หมดแค่นี้นะครับ
ที่สำคัญ คือ ยังมีคนอีกมากไม่สนใจ

เราน่าจะกำลังเดินไปสู่ผลลัพธ์ของการกระทำมนุษย์ร่วมกันทั่วโลก
ภาษาพุทธเรียกว่า รับกรรม เป็นกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้น
มนุษย์ก่อกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นร่วมกันfดยไม่มีข้อแม้

นึกถึงคนที่ลงเรือลำเดียวกัน ฝ่าลมหนาวในทะเลไปยังอนาคต
คนกลุ่มนึงเห็นแก่ตัวเลาะไม้จากเรือไปเผาให้อุ่น โดยที่คนอื่นไม่ห้าม
บางคนยังเห็นว่าคนที่บอกนั้นตีโพยตีพาย ไม้จากเรือแค่นี้ไม่ทำให้เรือจมหรอก

เรือมันก็ค่อยๆหมดสภาพลงทีละน้อย และเมื่อเรือถึงเวลาจม
คนที่ไม่ห้ามก็ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดใดกับความตายที่จะมาเยือน

จริงไหมครับ..