เกิดพายุ และสภาวะแปรปรวน
ในทั่วโลกตอนนี้ อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิสูงขึ้นนี้ ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของพายุ
ซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายเทของสภาพความเย็นไปหาความร้อน ส่วนไหนร้อนก็จะไปหาเย็นแล้วก็นำเอาความชืนจากทะเล
เมื่อโลกร้อนขึ้น ความชื้นก็จะสูงขึ้น เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ภาวะการหมุนตัวของลมหรือพายุก็จะเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดพายุเฮอริเคนแคทรีนาเมื่อปี 2549

และในปีนั้นเองสหรัฐอเมริกามีพายุมากถึงขั้นที่ใช้ตัวอักษร A-Z แล้วก็ยังไม่หมด
ซึ่งไม่เคยมีสมัยใดที่ต้องใช้อักษร Alfa Beta ในการตั้งชื่อพายุ นอกจากนี้ยังรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

Download link 


น้ำท่วม แต่จะขาดน้ำ(ดื่ม)

ในปี 2538 ประชากรโลกประมาณ 500 ล้านคนใน 31 ประเทศขาดแคลนน้ำ
และคาดว่าในปี 2568 ประชากรโลกประมาณ 3,000 ล้านคนใน 48 ประเทศจะเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ

และในปี 2598 ประชากรโลกจะขาดแคลนน้ำมากถึง 4,000 ล้านคน ใน 54 ประเทศ
ปัญหานี้อาจทำให้หลายประเทศต้องนำน้ำทะเลมากลั่นเพื่อบริโภค แม้จะมีต้นทุนที่สูง และอาจเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำในอนาคต

World Glacier Monitoring Service: 
http://www.geo.unizh.ch/wgms

GLACIER website at Rice University: 
http://www.glacier.rice.edu

National Snow and Ice Data Center (NSIDC):
http://www-nsidc.colorado.edu

Institute for Arctic and Alpine Research (INSTAAR):
http://instaar.colorado.edu

Wadia Institute of Himalayan Geology: 
http://www.himgeology.com

ภาพเปรียบเทียบปริมาณน้ำแข็งที่ขั้วโลก