แมงป่องมีกี่ชนิด
ในเมืองไทย ปัจจุบันพบแมงป่อง 11 ชนิด แต่คาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้
แมงป่องที่รู้จักกันทั่วไปน่า จะเป็น ” แมงป่องช้าง ” ทั่วโลกพบประมาณ
1,100 ชนิด

ถิ่นอาศัยเป็นแบบไหน
ถิ่นอาศัยของแมลงป่องมีตั้งแต่ในทะเลทรายถึงป่าเขตร้อนชื้น
สามารถพบแมงป่องในสถานที่หลากหลายเช่นกัน เช่น ใต้ขอนไม้
ใต้เศษไม้ใบหญ้า และฝั่งตัวอยู่ใต้ดิน เป็นต้น

แมงป่องกินอะไร (อาหารของแมงป่อง)
อาหารของแมงป่องจะขึ้นอยู่กับชนิดของแมงป่อง
แต่เนื่องจากแมงป่องส่วนใหญ่เป็นสัตว์ประเภท “นักล่า”
อาหารโดยทั่วไปจึงเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวมันเอง
ที่สามารถจับได้ แต่อย่างไรก็ตามแมงป่องบางชนิดจะมี
พฤติกรรมการล่าที่จำเพาะเจาะจง
เช่น แมงป่องอาฟริกาชอบกินกิ้งกือ

พฤติกรรมของแมงป่อง
เป็นการยากที่จะระบุลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมปกติของแมงป่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด และแต่ละตัว โดยทั่วไปสามารถบอกได้ว่า
แมงป่องมีนิสัยเป็นนักล่า แมงป่องหลายชนิดชอบล่าในเวลากลางคืน
แมงป่อง ป้องกันตัวโดยใช้เหล็กไนที่ปลายหาง แทงศัตรู ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ในธรรมชาติ แมลงป่องจะอาศัยอยู่เดี่ยว ๆ แต่มีบางชนิดที่นำมาเลี้ยงรวมกันได้
โดยไม่กินกันเอง

การสืบพันธุ์เพิ่มปริมาณแมงป่อง
แมงป่องเป็นสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศเมีย (เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ยกเว้นบางชนิด)
การสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนต้องมีการจับคู่ผสมพันธุ์ ของตัวผู้และตัวเมีย
การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมงป่องเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ในการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย (courtship dance)
ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อลงดิน และเคล้าเคลีย ชักนำตัวเมียมาที่บริเวณนั้น
เพื่อนำน้ำเชื้อ ต่อมาอาจใช้เวลาเป็นปีในบางชนิด
ตัวเมียจะให้กำเนิดลูกเป็นตัวอ่อนแล้วจะเลี้ยงลูกโดยให้ลูกแมงป่องตัวเล็ก ๆ
จำนวนมากเกาะอยู่บนหลังเต็มเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ลูกแมงป่อง
เหล่านั้นเคลื่อนย้ายกระจายออกไป

เคยเห็นแมงป่องออกลูกไหมเปล่ามันไม่ได้ตาย แต่ก่อนที่มันจะคลอดมัน
จะลอกคราบมันก่อน ไว้สำหรับวางตัวลูกมัน ดูจากภาพ
แล้วมันก็ออกมาทางปลายหาง ซึ่งเป็นช่องคลอดมัน

(ที่มา : ลุงแอ๊ดเอามาฝาก)