เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน (รู้เฟื่อง)เรื่องสังฆทาน

“เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน เรื่องสังฆทาน”

แวะไปที่เว็บลานธรรม แล้วประทับใจคุณ oor_dt ที่มาเล่าเรื่องการจัดของถวายสังฆทาน เช่น มีดโกนขนนก ที่แคะหู ตัดเล็บ รองเท้าแตะที่มีสีตามพุทธบัญญัติ (สีหม่นหมองเท่านั้น)
เห็นแล้วชอบมากๆครับเลยของอนุญาตเอามาฝากต่อ
เหมาะสำหรับคนที่อยากถวายสังฆทานที่เป็นประโยชน์ต่อพระจริงๆ
(อยากบอกว่ามีของอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระ แต่ไม่ค่อยมีคนถวายครับ..555) อย่างรองเท้านี่ คนถวายเยอะ โดยไม่ทราบว่า สีต้องห้ามใส่ไม่ได้เพราะอาบัติ..น่าเสียดาย
คือตั้งใจในบุญ…แต่ขาดความรู้
สรุปต้องให้เด็กวัดครับ..

มาฟัง คุณ oor_dt เล่าดีกว่านะ…

เนื่องจากผู้ที่นับถือท่านหนึ่งอยากพาครอบครัวไปถวายสังฆทานช่วงวันหยุดที่กําลังมาถึง ท่านได้มาปรารภว่าจะจัดของไปถวายเองแต่ยังขาดรองเท้ากับของใช้หลายอย่าง ก็เลยจัดSETของใช้ให้ไป 2 ชุด ซึ่งเป็นที่ชอบใจท่านว่า package ของใช้ดูเรียบร้อยดี ก็เลยขอเอามาแบ่งปันกับหลายๆท่านในที่นี้ที่นิยมการจัดของเอง
ภาพแรก ผ้าเช็ดมือขนาด 15#30 นิ้ว ชุดมีดโกนขนนกและใบมีด ไม้แคะหู แหนบ ที่ตัดเล็บTRIM@
(ที่ตัดเล็บยี่ห้อTRIM ใช้ดีมากเลยค่ะ ใช้มาหลายปีแล้ว มีขายทั่วไปที่แผนกเครื่องใช้สตรีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป)

ส่วนกล่องแดงๆ ที่เห็นพร้อมถุงใสแบบZip Lock คือรูดปิดได้เหมือนพวกซองยาค่ะ

กล่องแดงนี้ชื่อ Ziploc แต่ละกล่องมี 25 ถุงขนาด 7#8 นิ้ว มีขายทั่วไปตาม Supermarket เช่น Top Supermarket ของห้าง Centralราคากล่องละ 43 บาท

บรรดาแม่บ้านทั้งหลายนิยมใช้เก็บอาหารเพื่อคงความสด ชะลอการเสื่อมคุณภาพ ส่วนเด็กๆ อาจใช้เก็บของใช้กระจุกกระจิก ฯ ก็เลยเอามาใช้ใส่ของถวายสังฆทานให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเรียบร้อยซะเลย

ภาพ 2 Pack ของเสร็จแล้ว ( รองเท้าไม่เกี่ยวนะ)

ภาพ 3-4
เป็น packaging ครั้งก่อนๆ ที่ทําเองเวลาไปถวายสังฆทาน
ใช้ถุงพลาสติกใสใบใหญ่ขนาด 16#28 นิ้ว โดยเอารองเท้าวางล่างสุด

ชั้นถัดมาเป็นกล่องกระดาษ Tissue

แล้วจัดของอื่นๆเช่นถุง Ziploc ที่ใส่ของใช้จากภาพ 2 หนังสือ ฯลฯ ใส่รอบๆให้Balanced และเรียบร้อยสวยงาม

เสร็จแล้วม้วนปากถุงลงมาหลายๆทบ จะเห็นได้ว่าถุงจะดูพองลมน่ารักดี จากนั้นเอาสกอตเทปใสปิดสั้นๆ 1-2 แถบก็พอ

ภาพ4


ก่อนจบจริงขอนํา พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรค ภาค ๒ เรื่องพระพุทธานุญาตมาประกอบค่ะ
[๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือด้วยเล็บมือบ้าง ตัดเล็บมือด้วยปากบ้าง ครูดเล็บมือที่ฝาผนังบ้าง นิ้วมือเจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บ

ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิ้วมือเจ็บ … ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อ ฯ

[๑๔๘] …พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวานกันให้ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว รูปใดให้ขัด ต้องอาบัติทุกกฏ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แคะขี้เล็บได้ ฯ

เรื่องมีดโกน
[๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถจะปลงผมให้แก่กันได้หรือ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า สามารถ พระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น … รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน ฝักมีดโกน ผ้าพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอย่าง ฯ

เรื่องไว้ขนจมูกยาว
[๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปล่อยขนจมูกไว้ยาว ชาวบ้าน เพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า … เหมือนพวกปีศาจ … ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไว้ขนจมูกยาว รูปใดไว้ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

[๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้ถอนขนจมูกด้วยกรวดบ้าง ด้วยขี้ผึ้งบ้าง จมูกเจ็บ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ ฯ

[๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีขี้หูจุกช่องหู … ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้แคะหู ฯ

[๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้ไม้แคะหูต่างๆ คือ ทำด้วยทองทำด้วยเงิน ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า … เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม … ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ไม้แคะหูต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตไม้แคะหูที่ทำด้วยกระดูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้จริง ยางไม้ เมล็ดผลไม้ โลหะ กระดองสังข์ ฯ

[๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจกล่องยาตา ไม้ป้ายยาตา ไม้แคะหูซึ่งเพียงห่อรวมกันไว้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล่องยาตา ไม้ป้ายยาตา ไม้แคะหู เพียงห่อรวมกันไว้ ฯ

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ

[๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าสีเขียวล้วน …. สวมรองเท้าสีเหลืองล้วน …. สวมรองเท้าสีแดงล้วน …. สวมรองเท้าสีบานเย็นล้วน …. สวมรองเท้าสีดำล้วน …. สวมรองเท้าสีแสดล้วน …. สวมรองเท้าสีชมพูล้วน ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติห้ามว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีเหลืองล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีแดงล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีดำล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีแสดล้วน
ไม่พึงสวมรองเท้าสีชมพูล้วน
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ

พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรค ภาค ๒

รองเท้าสีหม่นหมองที่เหมาะแก่การถวายพระได้แก่ สีออกไปทางนํ้าตาล เหลืองอมนํ้าตาล นํ้าตาล นํ้าตาลไหม้ และไม่เป็นลายค่ะ
ที่เคยซื้อถวายก็มียี่ห้อดาวเทียมกับยี่ห้อนกเป็ดนํ้า(แต่คนขายเรียกเป็ดทองค่ะ) จริงๆแล้วได้ทราบมาว่ารองเท้าดาวเทียมทนทานมาก ตอนซื้อมาก็พบว่ารองเท้าดาวเทียมหนักกว่านกเป็ดนํ้า และดูบึกบึนกว่าด้วยค่ะ แต่ในกทม.หาดาวเทียมยากมาก

เรื่องไม่รู้เป็นเรื่องปกติค่ะ เมื่อก่อนตอนถวายสังฆทานใหม่ๆ ยังนึกว่ามีดโกนทั่วไปใช้ปลงผมได้ เลยถวายแต่ Gillette ธรรมดา เพิ่งรู้เมื่อปลายปีที่แล้วว่า ต้องเป็นแบบ Double Edge ที่ถอดแยกได้ถึงใช้ปลงผมได้ โดยใบมีดDouble Edge ตราขนนกคมกริบดีมาก ก็เลยติดต่อบริษัทที่นําเข้าซื้อมาStockเก็บไว้ถวายทั้งด้ามและใบมีดน่ะค่ะ

บริษัทที่นําเข้าจากญี่ปุ่นอยู่ที่เยาวราช ซอยอยู่เยื้องๆคนละฝั่งถนนร้านอาหารจีนฮั่วเซ่งฮงค่ะ เคยซื้อที่นี่ที่เดียว เท่าที่ทราบ Central กับ Lotus ไม่มีขายค่ะ แต่ต้องซื้อเป็นโหลนะคะ เขาไม่ขายปลีก เพิ่งคุ้ยหาใบเสร็จเจอจนได้

ใบมีดDouble Edgeมี 2 รุ่น ขายเป็นกล่อง กล่องละ 20 กล่องเล็ก แต่ละกล่องเล็กมี 5ใบ
รุ่นธรรมดา กล่องละ 430 รุ่นPlatinum Coated Blade (เพิ่งมาใหม่)กล่องสีเหลือง กล่องละ 440

ใบมีดเป็นของนําเข้าจากญี่ปุ่น แต่ด้ามมีดคนขายบอกมาจากจีนเพราะถ้านําเข้าด้ามมีดจากญี่ปุ่นจะแพงมาก คนขายยังเตือนด้วยว่าตอนนี้มีการปลอมใบมีดขนนกขายด้วย

ด้ามมีดที่ขายมีหลายแบบมาก รุ่นที่ซื้อ โหลละ 260
สงสัยอะไรลองโทรถามที่บริษัทที่นําเข้านะคะ 02-222-3784 222-7371
เพื่อความแน่ใจ น่าจะซื้อตรงจากบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนนําเข้าและจําหน่ายในภาพห่อมีดโกนที่เห็นน่ะค่ะ
(รูปด้านหน้าและด้านหลัง) มีเบอร์โทรตาม ที่ post ไว้ข้างบนค่ะ (เผื่อดูในรูปไม่ชัด)

บริษัทนี้มีแต่ผลิตภัณฑ์ขนนกเต็มไปหมด แค่ด้ามมีดใน Catalog ของร้านก็เป็นสิบรุ่นแล้ว ที่ตัดเล็บขนนกก็มีหลายรุ่นแถมนําเข้าจากญี่ปุ่นทุกชิ้น คนขายบอกที่ตัดเล็บดีมาก แต่เราไม่ซื้อหรอกค่ะตกอันละ 150 แน่ะ ขนนก 1 อัน ซื้อTrim ได้ตั้ง 4 อันเชียวนะ

ด้านซ้ายเป็นรูปกล่องใบมีดรุ่น Platinumค่ะ (ข้างในมี 20 กล่องเล็ก)
ด้านขวาบนเป็นกล่องรุ่น Platinum (ในกล่องมี 5 ใบ)
ด้านขวาล่างเป็นรุ่นทั่วไป (มี 5 ใบเช่นกัน)
ทั้งหมดนี้ซื้อมาจากบริษัทโดยตรงค่ะ