ผมได้เจอบทความที่น่าสนเลยอยากนำมาฝากนะครับ

เคยนั่งนึกเล่นๆว่า สมมติมีเสาใหญ่กลมๆ สูงเท่าตึก 3 ชั้น มีรูปวาดรอบเสา
แล้วมีคน 10 คนยืนรอบๆ มองขึ้นไปที่เสา
แต่ละคนจะเห็นภาพบนเสาต่างกันไป ตามตำแหน่งที่ตัวเองยืน

เรายืนมุมนี้ เราจะเห็นภาพแบบนี้
อีกคนยืนถัดจากเราไป จะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างจากเรา
จะต่างมากต่างน้อย ขึ้นอยู่กับยืนห่างจากเราไปมากน้อยแค่ไหน
(ตรงนี้ก็ประมาณเหมือน นิสัย ทัศนคติ ประสบการณ์ ว่าใกล้กันแค่ไหน)
โดยเฉพาะคนที่ยืนด้านตรงข้ามกับเรา ก็จะเห็นต่างจากเราโดยสิ้นเชิง

รู้สึกว่ามันเหมือนเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเลย
บางครั้ง คนเราพูดอะไรออกไป ด้วยความคิดเห็นที่ต่างกัน
เพียงเพราะเรายืนกันคนละตำแหน่ง
ไม่ได้มีเจตนาจะต่อต้าน ต่อว่า หรือขัดแย้ง ฯลฯ

ถ้าเราแต่ละคน ไม่ยอมรับว่าการที่คนอื่นยืนในตำแหน่งที่ต่างจากเรา
ทำให้มองเห็นภาพต่างกันกับเรา
โอกาสที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูด ก็ยาก

ถ้าเราแต่ละคนไม่เปิดใจ ยอมลองก้าวเดินจากตำแหน่งเดิมของเรา
โอกาสที่เราจะรู้ว่า เสาเดียวกัน มีมุมมองที่แตกต่างกันได้ ก็มีน้อย

ที่มา : กระบี่หัก