อย่าประมาทในความตาย

สำหรับผม

ผมยึดหลัก อปมาโท ไม่ประมาท ตามคำสอนเลยครับ
คิดดูดีดี….ช้าเร็ว เราทุกคนก็กำลังเดินไปสู่ความตายทั้งนั้น
เมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ความตายนี้มาถึงเราแน่ในสักวัน
คุณรู้ไหมว่าวันนั้นคุณจะตาย
ถ้าคุณรู้ คุณอยากจะตายอย่างไร ตายในสภาพจิตพร้อม หรือขณะทุรนทุรายไม่อยากตายหรือจิตปนกิเลส
เป็นผมพร้อมได้ขนาดไหนก็ทำให้ได้ขนาดนั้น ที่ปฏิบัติมาก็เพื่อวินาทีไม่กี่วินาทีนี้แหละ
ปุบปับเกิดขึ้น ความตายมาถึงแล้ว สติคุณพร้อมมั้ย สมาธิทันมั้ยในหนึ่งอึดใจ คุณจะนิ่งพอไหม
ในเวลาเท่านั้นคุณจะตั้งอยู่ในสมาธิในลำดับที่คุณฝึกมาได้หรือปล่าวจิตพิจารณาทันไหม
คุณไม่รู้ และไม่มีโอกาสตั้งหลักง่ายๆหรอก
แต่ถ้าทุกวินาทีคุณชินอยุ่กับการรักษาสมาธิ รุ้ตัว รู้ตื่น รู้ทันเวลาฉับพลันนั้นคุณก็พร้อมจะไป
ผมไม่รู้จะกลัวความตายทำไม ในเมื่อเราหนีมันไม่พ้นยังไงก็เจอ
ทุรนทุราย คิดว่าไม่พร้อมจะตายมันจะช่วยอะไรได้ถ้าจะต้องตาย
วินาทีนั้นสำคัญนะครับฝึกมาดีเท่าไหนก็พลาดได้ ถ้าประมาท
มรณานุสติ หรือ อปมาโท เป็นอาวุธสุดท้ายที่เราจะต้องใช้ในเวลานั้นครับ