มีบ้านอยู่ 5 หลัง ทุกหลังทาสีต่างกัน
ในบ้านแต่ละหลังจะมีคน 1 ชนชาติอาศัยอยู่
คน 5 เชื้อชาตินี้จะดื่มน้ำแตกต่างกัน
สูบบุหรี่ต่างยี่ห้อกัน
และเลี้ยงสัตว์ต่างกัน

คนที่เป็นชาวอังกฤษอยู่บ้านสีแดง
คนที่เป็นชาวสวีเดนเลี้ยงหมา
คนที่เป็นชาวเดนมาร์กดื่มชา
บ้านสีเขียวอยู่ทางซ้ายบ้านสีขาว
เจ้าของบ้านสีเขียวดื่มกาแฟ
คนสูบบุหรี่ยี่ห้อ Pall Mull เป็นคนเลี้ยงนก
เจ้าของบ้านหลังสีเหลืองสูบบุหรี่ยี่ห้อ Pun Hill
คนที่อยู่บ้านหลังกลางดื่มนม
คนที่เป็นชาวนอเวย์อยู่บ้านหลังแรก
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blends อยู่บ้านติดกับคนเลี้ยงแมว
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blue Master ดื่มเบียร์
คนเลี้ยงม้าอยู่ติดกับคนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Pun Hill
คนที่เป็นชาวเยอรมันสูบบุหรี่ยี่ห้อ Prince
คนที่เป็นชาวนอเวย์อยู่ติดกับบ้านสีฟ้า
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blends เป็นเพื่อนบ้านกับคนที่ดื่มนม

ใครเป็นคนเลี้ยงปลา ?

ไอสไตน์บอกว่าในโลกนี้มี 98 % ที่หาคำตอบไม่ได้ มีเพียง 2% ที่หาคำตอบได้ ถ้าคุณหาคำตอบไม่ได้ไม่ต้องตกใจคุณก็คือ 98 % นั้นเอง

ถ้ายังไม่ได้เล่นหรือคิดไม่ออก

นี่คือคำตอบของคำถาม ไอสไตน์ ครับ


คนที่เลี้ยงปลา คือเยอรมัน

(1.) จากโจทย์ที่ให้เราจะรู้เบื้องต้นแล้วว่าชาวนอร์เวย์อยู่บ้านหลังแรกและอยุ่ ติดกับบ้านหลังสีฟ้า

(2.) จากโจทย์ข้อที่ 4 จะทำให้รู้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าบ้านหลังสีเขียวจะอยู่หลัง ที่ 3 หรือ 4

(3.) แต่จากโจทย์ข้อที่ 5 ทำให้บ้านหลังสีเขียวต้องไม่ใช่หลังกลาง เพราะมันขัดกับ ข้อที่ 8 ทำให้เรารู้เพิ่มว่าบ้านหลังสีเขียวคือหลังที่ 4 และหลังสีขาวคือหลัง ที่ 5

(4.) จากโจทย์ข้อที่แรกทำให้เรารู้ว่า บ้านหลังกลางคือบ้านของชาวอังกฤษ เพราะบ้าน แต่ละหลังจะมีพื้นที่ว่างสำหรับ 2 อย่างนี้พร้อมๆกันได้เพียงหลังเดียว

(5.) เหลือหลังสีเหลืองเพียงหลังเดียว คือหลังแรกของชาวนอร์เวย์ และทำให้รู้อีกว่า ชาวนอร์เวย์ สูบ DunHill

(6.) จากโจทย์ข้อที่ 12 จะทำให้รู้ทันทีว่าเป็นชาวสวีเดน เพราะมันขัดกับโจทย์ข้อ ที่ 13 และข้อที่ 3 และเรารู้แล้วว่าชาวอังกฤษดื่มนม และชาวนอร์เวย์สูบ Dunhill

(7.) จากโจทย์ข้อที่ 11 จะทำให้รู้ว่าบ้านหลังที่ 2 เลี้ยงม้า

(8.) ดังนั้นบ้านที่ว่างสำหรับ เครื่องดื่ม บุหรี่ ชนชาติ และเลี้ยงสัตว์ จึงเหลือบ้านหลังที่ 5 เพียงหลังเดียว

(9.) เพราะบ้านหลังที่ 4 ดื่มกาแฟ จึงเป็นของชาวเยอรมัน ดังนั้น เดนมาร์กจึงต้องอยู่หลังที่ 2 โดยปริยายจากโจทย์ข้อที่ 3

(10.) จากโจทย์ข้อที่ 6 เมื่อดุตารางแล้วจะเหลือที่ว่างสำหรับ 2 สิ่งนี้พร้อมๆ กัน คือหลังที่ 3

(11.) ที่ว่างสำหรับเครื่องดื่ม จะเหลือแค่ที่เดียว คือบ้านหลังแรก

(12.)จาก โจทย์ข้อสุดท้ายจะทำให้รู้ว่าชาวเดนมาร์กสูบ Bleans และจากโจทย์ข้อที่ 10 ก็ทำให้รู้ด้วยว่าเพื่อนบ้านของชาวนอร์เวย์เลี้ยงแมว เพราะชาวอังกฤษอยู่ติดกันกับอีกหลังที่เลี้ยงนกไปแล้ว

(13.) ทำให้เหลือที่ว่างสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้เพี่ยงที่เดียวคือ บ้านของ”ชาวเยอรมัน”