มหัศจรรย์..

พระพุทธรูปองค์เดียวกัน..เมื่อแสงเปลื่ยนทำให้เปลื่ยนเงาและรูปที่เห็นก็เปลื่ยนไป

รูปแรกพระพักต์บึ้ง ให้ความรู้สึกที่จริงจัง
รูปสองอารมณ์ธรรมดา พระเนตรเปี่ยมด้วยความเมตตา
รูปสามเหมือนท่านกำลังอมยิ้ม
รูปสี่ เหมือนท่านกำลังยิ้มอย่างเมตตาอ่อนโยน…..

รูปจาก : http://www.tourthai.com

พระพุทธพักตร์ ลักษณา ประหลาดล้ำ
พระเนตรดำ ฉายเด่น เห็นคล้ายว่า
ภาพที่หนึ่ง ดูดุดัน ในทันตา
ภาพสองพา พักตร์นิ่ง น่ากริ่งเกรง

ภาพที่สาม งามประหลาด พิลาศเหลือ
พระโอษฐ์เอื้อ แย้มยิ้ม พริ้มปลั่งเปล่ง
ภาพที่สี่ ภาพสุดท้าย ไร้วังเวง
พระเนตรเปล่ง โอษฐ์ยิ้มแต้ม แย้มเมตตา

บทกวี  : อย.15