ปุตตะ หมายถึง ริเริ่ม สร้างสรรค์ เด็กๆ บันเทิง สนุกสนาน รายได้ ชั่วคราว สืบต่อ ฯลฯ

มรณะ หมายถึง ขาด ไม่ ไร้ สูญ ไม่สนใจ อดทน พรากไป ไม่สนใจ ของแปลก ฯลฯ

มรณะ – ปุตตะ กุมลัคน์ (ตนุ) ก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ พลัดพรากแต่ยังเล็กวัยเด็ก ขาดความสนุกสนาน ไร้ความสดชื่น ซีเรียส เป็นผู้ใหญ่ (แก่) เกินอายุ (ไม่เป็นเด็ก) มักเด็ดขาด (ไม่สืบต่อ) ประมาทเลินเล่อ ไม่รับผิดชอบ มีโชคลาภลอย มักล้มเหลว(มรณะ)เมื่อเริ่มแรก(ปุตตะ) ไม่โอนอ่อนผ่อนตามใคร อะไรประมาณนี้แหละ

ผู้แสดงความคิดเห็นวรกุล ( ) วันที่ลงประกาศ 08-06-2007 16:23:53