ปัญหาของ>ไอสไตน์<ฝึกสมอง

มีบ้านอยู่ 5 หลัง ทุกหลังทาสีต่างกัน ในบ้านแต่ละหลังจะมีคน 1 ชนชาติอาศัยอยู่ คน 5 เชื้อชาตินี้จะดื่มน้ำแตกต่างกัน สูบบุหรี่ต่างยี่ห้อกัน และเลี้ยงสัตว์ต่างกัน

คนที่เป็นชาวอังกฤษอยู่บ้านสีแดง
คนที่เป็นชาวสวีเดนเลี้ยงหมา
คนที่เป็นชาวเดนมาร์กดื่มชา
บ้านสีเขียวอยู่ทางซ้ายบ้านสีขาว
เจ้าของบ้านสีเขียวดื่มกาแฟ
คนสูบบุหรี่ยี่ห้อ Pall Mull เป็นคนเลี้ยงนก
เจ้าของบ้านหลังสีเหลืองสูบบุหรี่ยี่ห้อ Pun Hill
คนที่อยู่บ้านหลังกลางดื่มนม
คนที่เป็นชาวนอเวย์อยู่บ้านหลังแรก
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blends อยู่บ้านติดกับคนเลี้ยงแมว
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blue Master ดื่มเบียร์
คนเลี้ยงม้าอยู่ติดกับคนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Pun Hill
คนที่เป็นชาวเยอรมันสูบบุหรี่ยี่ห้อ Prince
คนที่เป็นชาวนอเวย์อยู่ติดกับบ้านสีฟ้า
คนที่สูบบุหรี่ยี่ห้อ Blends เป็นเพื่อนบ้านกับคนที่ดื่มนม

ใครเป็นคนเลี้ยงปลา ?

ไอสไตน์บอกว่าในโลกนี้มี 98 % ที่หาคำตอบไม่ได้ มีเพียง 2% ที่หาคำตอบได้ ถ้าคุณหาคำตอบไม่ได้ไม่ต้องตกใจคุณก็คือ 98 % นั้นเอง