4 Comments

  1. ขอขอบพระคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะคุ้มครองท่านที่เผยแพร่บทสวดมนต์
    ตอนนี้ผมกำลังอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายต้องการที่พึ่งทางใจ เพื่อชี้ทางสว่างให้แก่เรา

Comments are closed.