เห็นตัว​ C ป่าววว ( เป็น​การบริหารสายตาที่ดีมาก)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

เห็น​กัน​หรือ​ยัง​เอ่ยยย​ ​ไปดูข้อต่อไป​กัน​ หา​เลข​ 6 ครับ

99999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999996999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999
9999999999999999

เบ้าตา​ยัง​ไม่​แตก​กัน​ใช่​มั้ยยมาดูอันที่ยากสุดดีกว่าหาตัว​ N สุดๆ​เลยยอันนี้

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM

ปล​.​ได้มาจาก forward mail ครับ

เขาบอกว่าคนที่เห็นได้ไวคือกลุ่มที่พัฒนาสมองซีกซ้าย
ถ้าคุณมองไม่เห็น หรือเห็นได้ช้ามากเกินกว่า30 วินาทีขึ้นไป
ก็คือกลุ่มที่ใช้สมองซีกขวา