ถกปัญหาธรรม : จำด้วยสติ และนำไปตริตรองต่อ
ถามเพื่อรู้ เพื่อแจกจ่าย ธรรมย่อมงาม
ช่วยกันตาม หาความจริง ตามความหมาย
ช่วยกันเปิด โลกทรรศน์ กันก่อนตาย
ช่วยกันคลาย อวิชชา ที่หลงกัน  

คนนี้ว่า คนนี้ฟัง แล้วตรองตรึก
ไม่ต้องนึก รีบเชื่อ รีบหุนหัน
มีสติ พิจารณา ไตร่ตรองกัน
ปัญญาคู่ กำกับ พินิจไป   

ถึงเวลา ถ้าเปิดใจ ไว้ไม่ปิด
ไม่มัวคิด ทิฏฐิมาก ใจผ่องใส
จะพินิจ เห็นธรรม อันเป็นไป
จะเข้าใจ เห็นธรรม ด้วยตนเอง