จุดจอมฟ้า เป็นของโหราศาสตร์ที่ใช้ตำแหน่งปัจจัยทางดาราศาสตร์ การหาจุดจอมฟ้าเราต้องหาลัคนามาก่อน ดังนั้น หากหาลัคนาโดยใช้เวลานักษัตร ซึ่งสอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้เวลานักษัตรเหมือนกันจะไม่มีปัญหา การหาจุดจอมฟ้าก็ทำโดยการบวกองศาลัคนาด้วย 270 องศา และนิยมให้ค่าผิดพลาดราว 3 5 องศา (บวก/ลบ 3 องศา) กรณีเกิดที่กรุงเทพ หรือที่ใดก็ไม่ต้องกังวล เพราะเวลานักษัตร ณ ตำบลที่เกิด นั้นมาจากวงกลมฟ้าซึ่งใช้อ้างอิงอันเดียวกัน หากเกิดที่กรุงเทพต่างเวลา(ฤดู เดือน ฯลฯ) กัน เวลานักษัตรจะแตกต่างกันเนื่องจากการแกว่งของแกนโลก จึงเป็นผลให้จุดจอมฟ้าย่อมแตกต่างกันไปด้วย

แต่ในกรณีที่บางท่านนำจุดจอมฟ้ามาใช้ในโหราศาสตร์ไทย มักกำหนดตามเรือนภวจักร ก็บวก 270 องศาเช่นกัน แต่เป็นการใช้วงกลมสมมุติที่ลากผ่านตำบลเกิด จึงต้องเข้าใจวงกลมสมมุติที่ลากผ่านที่ตั้งตำบลที่เกิดว่าไม่ใช่วงกลมที่เส้นศูนย์สูตร หากคุณใช้วงกลมที่เส้นศูนย์สูตร ก็จะงงเพราะแต่ละตำแหน่งบนพื้นโลกจะเบี่ยงเบนไปจากเส้นศูนย์สูตรไม่มากก็น้อย แต่วงกลมที่เส้นศูนย์สูตรก็ยังเบี่ยงเบนออกไปจากระนาบวงกลมที่ใช้เทียบเวลานักษัตร แบบนี้ไม่ต้องให้ข้อผิดพลาด และมักใช้เวลาอาทิตย์อุทัยท้องถิ่นมาหาลัคนา ซึ่งไม่ตรงกันตลอดทั้งปี จุดจอมฟ้าก็ยังคงแตกต่างไปตามลัคนาด้วยเช่นกันครับ